DSW Rachunkowość i Podatki Sp. z o.o.
Szkolna 15A/6, 61-832 Poznań
tel. kom. 601 954 644
biuro@dswrachunkowosc.pl
m.elix@dswrachunkowosc.pl
www.dswrachunkowosc.pl
  
 
Co oferujemy?

Zapewniamy wszechstronne wsparcie

KSIĘGI RACHUNKOWE

• otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
• utworzenie zakładowego planu kont,
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
• przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji skarbowych,
• sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych,
• przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników oraz osób zatrudnionych,
• sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych,
• sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło,
• okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP,
• przygotowanie dokumentów do KRS,
• sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego,
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
• uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
• sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,
• sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych,
• konsultacje podatkowe i rachunkowe,
• dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych,
• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
• prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia,
• przygotowanie miesięcznych deklaracji skarbowych,
• przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników oraz osób zatrudnionych,
• sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło,
• sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych,
• konsultacje podatkowe i rachunkowe,
• dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

• ewidencja podatku od towarów i usług,
• rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
• rozliczenia z ZUS,
• konsultacje podatkowe i rachunkowe,
• dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.

KADRY I PŁACE

• sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
• przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od zatrudnionych osób fizycznych PIT-4,
• wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji,
• sporządzanie miesięcznych imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
• przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do ZUS,
• sporządzanie na koniec roku informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11/8B,
• księgowość płacowa,
• nadzór nad dokumentacją kadrową,
• przygotowywanie akt pracowników nowo zatrudnionych.

NADZÓR KSIĘGOWY

Prowadzimy nadzór nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji
głównego księgowego firmy.

W ramach doradztwa rachunkowego proponujemy następujące usługi:

• organizacja obiegu dokumentów,
• organizacja rachunkowości w firmie,
• opracowanie, modyfikacja, wdrażanie planu kont,
• opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
• pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo-księgowych.

REJESTRY VAT

ROZLICZENIA Z US I ZUS


SPRAWOZDANIA, RAPORTY, ANALIZY FINANSOWE

Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na przedstawionych przez Państwa wzorach bądź też przygotowujemy własne propozycje.
Sporządzamy również w zależności od potrzeb Klienta odpowiednie analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie.
W ramach naszych usług wypełniamy również wszelkiego rodzaju wnioski i aplikacje kredytowe.